Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Tarkennus: CO2-päästövaikutusarviointityökalu on tehty ja sitä kehitetään edelleen. Tampere on mukana yhdyskuntarakenteen energiatehokkuuden kehitysohjelmatyössä.

Kuvaus

Alunperin Tampereen yleiskaavoituksen hankkima yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten menetelmän arviointityökalu on sovitettu seudulle ja Seutudigi-hankkeessa kehitettävässä seudullisessa seurantajärjestelmässä on myös tarkoitus hyödyntää työkalua seurantajärjestelmän mittariston yhden mittarin toteutuksessa.

Tampere on mukana yhdyskuntarakenteen energiatehokkuuden kehitysohjelmatyössä.

Virallinen kuvaus

Tampere on mukana Tampereen seudun kuntien työssä, jossa laaditaan yhdyskuntarakenteen energiatehokkuuden kehitysohjelma, resursoidaan sen toteuttaminen ja otetaan käyttöön yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutuksia seuraava työkalu. (MAL-sopimus 2020-2023)
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)

Lue lisää

  • Kustannukset 2023-2030

    virkatyötä tai < 100 000 €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2025

Vastuuorganisaatiot

Hillintä ja sopeutuminen

Toimenpidekokonaisuus

Tietoja päivitetty 02.05.2023