Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

CO2-päästövaikutusarviointityökalu on tehty ja sitä kehitetään edelleen. Tampere on mukana yhdyskuntarakenteen energiatehokkuuden kehitysohjelmatyössä.

Kuvaus

Alunperin Tampereen yleiskaavoituksen hankkima yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten menetelmän arviointityökalu on sovitettu seudulle ja lisäksi ICLEI- EMEA:n Environmental Insights -työkalulla on laskettu myös ilmastovaikutuksia seudulle.

Tampere on mukana yhdyskuntarakenteen energiatehokkuuden kehitysohjelmatyössä.

Yleiskaavoituksen työohjelmassa valtuustokaudelle 2021-2025 on mukana tulevaisuuden energiaratkaisut -selvitys.

Tammikuussa 2024 yleiskaavoituksen kustannuspaikalle palkattiin energia- ja ilmastoasiantuntija, jonka yhtenä tehtävänä muiden joukossa on energiastrategia.

Virallinen kuvaus

Tampere on mukana Tampereen seudun kuntien työssä, jossa laaditaan yhdyskuntarakenteen energiatehokkuuden kehitysohjelma, resursoidaan sen toteuttaminen ja otetaan käyttöön yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutuksia seuraava työkalu. (MAL-sopimus 2020-2023)
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)

Lue lisää

  • Kustannukset 2023-2030

    virkatyötä tai < 100 000 €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2025

Vastuuorganisaatiot

Hillintä ja sopeutuminen

Tietoja päivitetty 30.01.2024