Hyppää sisältöön

Tietoa palvelusta

Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Ilmastovahdissa kerromme toimenpiteistä, joilla hillitsemme ja varaudumme ilmastonmuutokseen.

Kaupungin strategian mukaan Tampere on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna ja loput 20 prosenttia kompensoidaan.

Tampereen ilmastovahti kokoaa yhteen kaupungin ilmastotoimenpiteet. Ilmastovahdissa on esitelty 236 toimenpidettä, jotka on jaettu kuuteen eri teemaan:

  1. Kestävä kaupunkisuunnittelu
  2. Kestävä liikennejärjestelmä
  3. Kestävä rakentaminen
  4. Kestävä energia
  5. Kestävä kulutus
  6. Kestävä kaupunkiluonto

Ilmastovahdin teemat ja toimenpiteet perustuvat Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaan, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 31.8.2020.

Ilmastovahti kertoo, mitä toimenpiteitä Tampere tekee hiilineutraaliuden eteen, miten toimenpiteet vaikuttavat hiilineutraaliustavoitteeseen ja kuinka toimenpiteet etenevät. Ilmastovahtia päivitetään ja kehitetään jatkuvasti.

Tampereen ilmastovahtia ylläpitää Tampereen kaupungin Kestävä Tampere 2030 -ohjelma ja ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö. Ilmastovahdin toteutuksesta ja teknisestä ylläpidosta vastaa Kausal Oy.

Tampereen ilmastovahti on avointa lähdekoodia ja perustuu alun perin Helsingin kaupungin kehittämään Helsingin ilmastovahti -palveluun. Helsingin ilmastovahti on saanut tukea EU:n Climate-KIC-ohjelmasta.

Sivustolla käytetyt kuvat: Visit Tampere / Laura Vanzo, Susanna Myllylä, Kari Savolainen, Mirella Mellonmaa ja Opa Latvala. Tampereen Raitiotie Oy / Pasi Tiitola. Tampereen yliopisto / Jonne Renvall.

Usein kysytyt kysymykset

Kaupungin ilmastotoimenpiteet on koottu Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartaksi. Tiekartassa on 236 toimenpidettä, jotka on jaoteltu kuuteen teemaan: kaupunkisuunnittelu, liikennejärjestelmä, rakentaminen, energia, kulutus ja kaupunkiluonto.

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma teki tiekartan yhdessä kaupungin palvelualueiden, yksiköiden, liikelaitosten ja yhtiöiden kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi tiekartan 31.8.2020.

Kaupungin strategian mukaan Tampere on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna ja loput 20 prosenttia kompensoidaan. Tiekartan arvioitavissa olevilla toimenpiteillä voidaan saavuttaa noin 72 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä. Tiekarttaa päivitetään tarpeen mukaan, jotta tavoitteeseen päästään.

Tampereen ilmastovahdin teemat ja toimenpiteet tulevat suoraan tiekartasta.

Lataa tiekartta Tampereen kotisivuilta:

Tampereen ilmastovahdista vastaavat Kestävä Tampere 2030 -ohjelma ja ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö

Yhteystiedot:

Elina Pulliainen / suunnittelija (elina.pulliainen@tampere.fi)

Miika Peltola / viestintäsuunnittelija (miika.peltola@tampere.fi)

Laura Inha / kehityspäällikkö (laura.inha@tampere.fi)

Ilmastovahdin on toteuttanut Kausal Oy.

Yhteystiedot:

Kausal Oy (info@kausal.tech)

Tampereen ilmastovahti on toteutettu avoimella lähdekoodilla. Lähdekoodit on julkaistu AGPLv3-lisenssin alla. Jos koodiin tekee muutoksia, ne on julkaistava. Muille luoville sisällöille käytetään CC BY 4.0 -lisenssiä, paitsi valokuvien osalta, joiden käyttö muussa kuin tämän palvelun yhteydessä ei ole sallittu.

Jos on riittävä tekninen osaaminen, palvelun voi ottaa itsenäisesti käyttöön. Tampereen ilmastovahti -palvelua kehittää ja ylläpitää Kausal Oy. Voit kysyä lisätietoja: info@kausal.tech.

Ilmastovahti-nimeä saa vapaasti käyttää myös muiden kuntien vastaavissa palveluissa. Tutustu Helsingin ilmastovahdin ohjeisiin:

Kyllä. Tampereen ilmastovahti pohjautuu Helsingin ilmastovahtiin. Palvelu on käytössä myös Lahden ja Lappeenrannan kaupungeilla. Myös monet muut kaupungit ovat ottamassa vastaavia palveluita käyttöönsä.