Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Tarkennus: Työkalua on jo käytetty suunnittelun tukena ja kehitetään edelleen jatkossa.

Kuvaus

Menetelmän ja siihen liittyvän työkalun kehitysversiolla vuonna kesällä 2019 saatiin suunnittelua ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä nykyisestä että tulevaisuuden vaihtoehtoisten kasvu- ja kehitysskenaarioiden päästövaikutuksista vuoteen 2040 asti. Tampereen Oskari-karttapalveluun on viety sekä nykyrakenteen seuranta-aineistoa että tulevaisuuden päästöarviointia tukevaa tietoa. Menetelmää ja työkalua on käytetty yleiskaavan vaikutusten arvioinnissa. Työkalun kehitys on jatkunut sekä seudullisen että asemakaavoituksen päästölaskennan tarpeisiin.

Lisätietoa:

Virallinen kuvaus

Laaditaan yhdyskuntarakenteen tuottamien ilmastovaikutusten arviointimenetelmä, jonka avulla saadaan suunnittelua ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä nykyisestä että tulevaisuuden vaihtoehtoisten kasvu- ja kehitysskenaarioiden päästö- ja hiilinieluvaikutuksista. Nykyrakenteen seuranta-aineisto viedään karttapalveluun. Työkalua käytetään yleiskaavan vaikutusten arvioinnissa ja asemakaavojen ohjelmoinnissa. Työkalua hyödynnetään seudullisessa suunnittelussa ja jatketaan sekä työkalun että käyttösovellusten kehittämistä (mm. Hiilikarttahanke yhdessä Pirkanmaan ely-keskuksen ja SYKEn kanssa).
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)
  • Kustannukset 2023-2030

    virkatyötä tai < 100 000 €

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

  • Tehtävä31.12.2023

    Päästökertoimien ja tulevaisuusskenaarioiden päivitys tulevaisuuden yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten arviointityökaluun

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2029

Hillintä ja sopeutuminen

Toimenpidekokonaisuus

Tietoja päivitetty 02.05.2023