Hyppää sisältöön

5.2.2Kolmenkulman Eco-Industrial Park

Eteneminen

Aikataulussa
  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Kuvaus

Alue on ollut "Tampereen kaupunkiseutu bio- ja kiertotalouden edistäjänä - kunnat ja alueet mahdollistajana" -hankkeen kohteena 2021-2022, jossa on luotu data-alusta konsepti ja seudullinen kiertotalouskiihdyttämö, jotka myös pilotoitiin seudullisesti. 6AIKA ILPO -hankkeessa toteutettiin mm. Kolmenkulmassa ECO3-alueella sijaitsevan Ecolan Oy:n (nyk. Yara) pilotti uusiomateriaalin hyödyntämiseen kevennystäyttörakenteissa Tarasteen alueella. Myös Soilfood Oy:n kanssa toteutettiin pilotti hiilinielujen myynnistä puro.earth-markkinapaikassa ja myynti puro.earth-alustalla on edelleen aktiiivista. Soilfood Oy jatkojalostaa myös Pirkanmaan Jätehuollon ECO3-alueella sijaitsevassa biokaasulaitoksessa kotitalouksien biojätteen käsittelystä syntyvää mädätettä luomulannoitteeksi. Alueen kehittämistä jatketaan mm. KIERTOTRE -hankkeessa, jossa haetaan ratkaisuja Tampeeen kiertotaloussuunnitelman toimenpidekenttään sekä Horizon TREASoURcE -hankkeessa, jossa kehitetään uusia kiertotalouskonsepteja erityisesti muoveihin, akkuihin ja biosivuvirtoihin liittyen. Sopivia yrityksiä ohjataan aktiivisesti alueelle. Toimenpiteet tukevat vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen kehittämistä.

Virallinen kuvaus

Kehitetään Kolmenkulman Eco-Industrial Parkia, joka on Tampereen, Nokian ja Ylöjärven yhteishanke. Aluetta kehitetään cleantech-näkökulmasta niin, että sinne syntyy mahdollisimman paljon yritysten välistä yhteistoimintaa, joka edistää materiaali- ja energiatehokkuutta, vähentää ympäristökuormitusta ja edistää ympäristöystävällisen yhteisten toimintamallien syntymistä.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)
  • Kustannukset 2023-2030

    1–10 milj. €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2025

Hillintä ja sopeutuminen

Toimenpidekokonaisuus

Tietoja päivitetty 07.09.2023