Hyppää sisältöön

5.2.1Tarastenjärven kierrätyspuisto

Eteneminen

Aikataulussa
  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Kuvaus

Alue on ollut "Tampereen kaupunkiseutu bio- ja kiertotalouden edistäjänä - kunnat ja alueet mahdollistajana" -hankkeen kohteena 2021-2022, jossa on luotu data-alusta konsepti ja seudullinen kiertotalouskiihdyttämökonsepti, jotka myös pilotoitiin seudullisesti. 6AIKA ILPO -hankkeessa toteutettiin mm. Ecolan Oy:n (nyk. Yara) pilotti uusiomateriaalin hyödyntämiseen kevennystäyttörakenteissa Tarasteen alueella. Alueen kehittämistä jatketaan mm. KIERTOTRE -hankkeessa, jossa haetaan ratkaisuja Tampeeen kiertotaloussuunnitelman toimenpidekenttään sekä Horizon TREASoURcE -hankkeessa, jossa kehitetään uusia kiertotalouskonsepteja erityisesti muoveihin, akkuihin ja biosivuvirtoihin liittyen. Sopivia yrityksiä ohjataan aktiivisesti alueelle. Tarastejärvelle suunnitellusta uusiutuvaa metaania, vihreää vetyä ja kaukolämpöä tuottavasta Power-to-Gas-laitoksesta on myös tehty hankekehityssopimus. Toimenpiteet tukevat vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen kehittämistä.

Virallinen kuvaus

Kehitetään Tarastenjärven aluetta kierrätyspuistona, jossa esimerkiksi rakennusten purkujäte, ajoneuvojen osat, puujäte, metallit ja muovit käytetään tarkemmin hyödyksi.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)
  • Kustannukset 2023-2030

    1–10 milj. €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2025

Hillintä ja sopeutuminen

Toimenpidekokonaisuus

Tietoja päivitetty 07.09.2023