Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Asemakaavojen hiilineutraalisuuteen tähtääviä määräyksiä on tutkittu mm. Hervannan Tekniikankadun asemakaavassa nro 8772. Energiaselvityksiä laaditaan suurien asemakaavojen yhteydessä. Uusissa aluehankkeissa varataan tilaa tulevaisuuden energiajärjestelmille, mm. Viinikanlahden asemakaavassa nro 8755.

Asemakaavoitus osallistuu hankkeeseen "Asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmän kehitys 2022-2024". Hankkeeseen osallistuvat Tampereen kaupungin lisäksi Helsingin, Turun, Vantaan, Lahden, Jyväskylän ja Joensuun kaupungit. Tavoitteena on luoda kaupunkien yhteinen menetelmä asemakaavojen vähähiilisyyden arviointiin.

Menetelmää ja laskentaohjelmaa kehitetään yhteiskehittämisprosessina osallistuvien kaupunkien kanssa. Kaupungit ohjaavat menetelmän kehitystä, toimittavat lähtötietoja ja pilotoi kehitettävää menetelmää.

Virallinen kuvaus

Kehitetään hiilineutraalisuuteen tähtääviä asemakaavamääräyksiä. Kehitetään asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmää yhdessä muiden kaupunkien kanssa.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)
  • Kustannukset 2023-2030

    virkatyötä tai < 100 000 €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2025

Aikajänne

Jatkuva

Hillintä ja sopeutuminen

Toimenpidekokonaisuus

Tietoja päivitetty 25.04.2023