Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Tarkennus: Asemakaavoitus: Selvitys kestävyydestä arkkitehtuurikilpailuissa vuosina 2017 -2022 on laadittu vuonna 2022. Tuloksia hyödynnetään jatkossa kilpailuissa. Energiatehokkuuden haastekilpailu RECO hankkeen toimesta, myös STARDUST hanke mukana. Pithcaus tilaisuus Smart City weekillä Tammikuussa 2022.

Kuvaus

Asemakaavoitus on laatinut selvityksen kestävyydestä arkkitehtuurikilpailuissa vuosina 2017 -2022. Tavoitteena oli luoda näkemys siitä, miten kestävyys on otettu huomioon kotimaisissa suunnittelukilpailuissa.

Tarkasteluun otettiin SAFA:n kilpailuarkistoista löytyvät kilpailut vuosilta 2017-2022 . Näistä kilpailuista valikoitiin vielä ne, joiden suunnittelualue oli vähintään korttelin suuruinen kokonaisuus. Tarkastelussa käsiteltiin 34 kilpailua.

Tarkastelua voidaan käyttää myöhemmin kestävyyden huomioimiseen suunnittelukilpailuissa.

Virallinen kuvaus

Edistetään kestävyyttä suunnittelukilpailujen arviointikriteereissä ja tavoitteissa.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)

Lue lisää

  • Kustannukset 2023-2030

    virkatyötä tai < 100 000 €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2025

Aikajänne

Jatkuva

Hillintä ja sopeutuminen

Toimenpidekokonaisuus

Tietoja päivitetty 03.05.2023