Hyppää sisältöön

5.6. Ympäristötietoisuuden lisääminen

Toimenpidekokonaisuus

Kustannusarvio
10–100 milj. €
Muut hyödyt
  • Kestävän kehityksen taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ekologisten lisäksi
  • Imagohyödyt
Eteneminen
25 % Valmis75 % Aikataulussa

Toimenpidekokonaisuuden kuvaus

Hiilineutraaliustavoite on läpileikkaava teema kaupungin eri palvelualueilla.

Tuodaan kestävän kehityksen periaatteet osaksi avustustoiminnan kriteeristöä.

Toteutetaan kestävän tulevaisuuden toimintamallia päiväkodeissa ja peruskoulussa.

Ilmastoasiat ovat keskeinen osa opetuksen sisältöä lukioissa ja ammatillisessa opiskelussa.

Kehitetään ekotukitoimintaa ja järjestetään kaupunkilaisten ilmastokampanjoita ja kestävän kehityksen tapahtumia.