Hyppää sisältöön

2.3. Bussiliikenne

Toimenpidekokonaisuus

Päästövähennysarvio
10 000 – 50 000 t CO₂e/v
Kustannusarvio
10–100 milj. €
Muut hyödyt
  • Joukkoliikenteen melutason aleneminen
  • Terveydelle haitallisten lähipäästöjen väheneminen
  • Bussiliikenteen imagon paraneminen ja kaluston uudistuminen
Eteneminen
60 % Valmis40 % Aikataulussa