Hyppää sisältöön
Toimenpidekokonaisuus

2.9. Liikkumisen ohjaus

 • Päästövähennysarvio

  1 000 – 10 000 t CO₂e/v
 • Muut hyödyt

  • Positiiviset terveysvaikutukset
  • Ilman laadun paraneminen
  • Meluhaittojen väheneminen
  • Kaupunkitilan tehokkaampi käyttö
  • Viihtyvyyden lisääntyminen
 • SDG-tavoitteet

  • 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • 12. Vastuullista kuluttamista
  • 13. Ilmastotekoja

Toimenpidekokonaisuuden kuvaus

Tarjotaan asukkaille kestävien kulkutapojen kokeiluja.

Koululaisia ja opiskelijoita kannustetaan kestävään liikkumiseen.

Henkilöstön joukkoliikenne-edusta tehdään nykyistä joustavampi.

Selvitetään keinoja ratkaista ruuhkautumisen ongelmia ensisijaisesti liikkumisen ohjauksen keinoin.

Edistetään julkisen liikenteen käyttöä yhdistämällä tapahtumien pääsylippuun joukkoliikennelippu.

Kehitetään poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin varautumista liikenteessä ja niistä tiedottamista kaupunkilaisille.