Hyppää sisältöön
Toimenpidekokonaisuus

2.5. Kävely ja pyöräliikenne

 • Päästövähennysarvio

  1 000 – 10 000 t CO₂e/v
 • Muut hyödyt

  • Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyödyt
  • Ilman laadun paraneminen
  • Meluhaittojen väheneminen
  • Viihtyvyyden lisääntyminen
  • Taloudelliset hyödyt kuluttajille
  • Liikkumisen yhdenvertaisuus
 • SDG-tavoitteet

  • 3. Terveyttä ja hyvinvointia
  • 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • 13. Ilmastotekoja

Toimenpidekokonaisuuden kuvaus

Keskustoja kehitetään kävelypainotteisiksi hitaan liikkumisen alueiksi.

Suunnitellaan pyöräliikenteen ratkaisut korkeatasoisesti.

Toteutetaan keskustoihin laadukkaita pyöräpysäköintilaitoksia ja -paikkoja.

Tehostetaan talvihoidon laatutasoa pyöräilyn pääreiteillä ja keskustoissa.