Hyppää sisältöön
Toimenpidekokonaisuus

5.6. Ympäristötietoisuuden lisääminen

 • Muut hyödyt

  • Kestävän kehityksen taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ekologisten lisäksi
  • Imagohyödyt
 • SDG-tavoitteet

  • 4. Hyvä koulutus
  • 12. Vastuullista kuluttamista
  • 13. Ilmastotekoja
  • 17. Yhteistyö ja kumppanuus

Toimenpidekokonaisuuden kuvaus

Toteutetaan kestävän tulevaisuuden toimintamallia päiväkodeissa ja peruskoulussa.

Ilmastoasiat ovat keskeinen osa opetuksen sisältöä lukioissa ja ammatillisessa opiskelussa.

Kehitetään ekotukitoimintaa ja järjestetään kaupunkilaisten ilmastokampanjoita ja kestävän kehityksen tapahtumia.

Edistetään kuntalaisten ekososiaalista sivistystä viestinnän ja koulutusten avulla.