Hyppää sisältöön
Toimenpidekokonaisuus

5.7. Kestävä liiketoiminta ja tapahtumat

 • Muut hyödyt

  • Kestävän kehityksen taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ekologisten lisäksi.
  • Uuden liiketoiminnan mahdollistaminen
  • Imagohyödyt
 • SDG-tavoitteet

  • 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
  • 9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
  • 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • 12. Vastuullista kuluttamista
  • 13. Ilmastotekoja
  • 17. Yhteistyö ja kumppanuus

Toimenpidekokonaisuuden kuvaus

Kehitetään ilmastoliiketoiminnan ekosysteemejä.

Avataan kaupungin hankkeita vähähiilisen yritystoiminnan kehitysalustoiksi.

Uudistetaan tapahtuma-alueiden vuokrausperiaatteet kestävän kehityksen mukaisiksi.

Mahdollistetaan joukkoliikennelippu tapahtumiin osallistujille.

Hyödynnetään vihreää rahoitusta soveltuvissa kaupungin investoinneissa.

Kaupungin sijoitustoiminnan vastuullisuutta kehitetään edelleen.