Hyppää sisältöön
Toimenpidekokonaisuus

1.3. Viheralueiden vahvistaminen

 • Päästövähennysarvio

  100 – 1 000 t CO₂e/v
 • Muut hyödyt

  • Hiiltä sitovan kaupunkivihreän turvaaminen
  • Positiiviset vaikutukset viihtyvyyteen ja mikroilmastoon
  • Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden vahvistuminen
  • Positiiviset vaikutukset viihtyvyyteen ja mikroilmastoon, kuten kuumuuden, tuulisuuden ja hulevesitulvien hillitseminen
 • SDG-tavoitteet

  • 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • 13. Ilmastotekoja
  • 15. Maanpäällinen elämä

Toimenpidekokonaisuuden kuvaus

Varmistetaan kaavoituksessa viherverkostojen eheys ja riittävyys.

Käytetään viherkerrointyökalua soveltuvissa asemakaavoissa.

Tuotetaan tietoa ekosysteemipalveluiden tilasta ja arvosta.