Hyppää sisältöön
Teema

1. Kestävä kaupunkisuunnittelu

Tavoitteena on, että kaupunki kasvaa ensisijaisesti joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin.

Kaupunkisuunnittelun kuvaus

Tampere kasvaa noin 3000 asukkaalla vuosittain. Tavoitteena on kestävän kasvun mahdollistaminen siten, että kaupunkiympäristön laatu ja toiminnallisuus säilyvät. Kaavoitusta kohdennetaan ydinkeskustaan, aluekeskuksiin ja keskeisille joukkoliikennevyöhykkeille. Yhdyskuntarakenteen tuottamien ilmastovaikutusten arviointi on entistä keskeisemmällä sijalla maankäytön suunnittelussa.

Tampereella pyritään luomaan taloudelliset edellytykset tehokkaalle palvelurakenteelle ja energia- ja joukkoliikennejärjestelmälle, vähentämään tarvetta omistaa tai käyttää yksityisautoa, vähentämään liikkumisesta aiheutuvia päästöjä, tukemaan kävelyä ja pyöräliikennettä arjen matkoilla sekä säästämään luontoa ja luonnonvaroja.

Maankäytön suunnittelussa otetaan huomioon luonnon moninaisuuden säilyttäminen ja riittävät viheralueet. Kaupungin kasvaminen aiheuttaa metsä- ja luontoalueille lisääntyviä käyttöpaineita, minkä vuoksi perusteellinen harkinta rakentamisalueiden laajentamisessa viheralueille on välttämätöntä. Ekosysteemipalveluiden arvotietoa ja niistä johdettuja indikaattoreita hyödynnetään osana maankäytön suunnittelun sisällön ja vaikutusten arviointia.

Kaupunkisuunnittelun tavoitteet 2030

  • Joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin kaavoitettava asuinkerrosala:
  • 80 % (2021), 85 % (2025), 90 % (2030).
  • Tampereen keskustassa on 15 000 uutta asukasta ja 15 000 uutta työpaikkaa enemmän vuonna 2030 verrattuna vuoteen 2015.
  • Kaupunkirakenne on sekoittunutta keskustoissa sekä merkittävien raitotiepysäkkien ja joukkoliikenteen vaihtoterminaalien ympäristöissä.
  • Kaupunkirakenne tukee kävelyä, pyöräliikennettä ja joukkoliikenteen käyttöä arjen matkoilla.
  • Asukkaat ovat tyytyväisiä kaupunkiympäristön viihtyisyyteen ja käytettävyyteen.