Hyppää sisältöön
Teema

0. Kaupungin ilmastotyön koordinointi ja seuranta

Tampere on hiilineutraali vuonna 2030. Ilmastoriskit ja muutokseen sopeutuminen otetaan Tampereella vakavasti.

  • SDG-tavoitteet

    • 13. Ilmastotekoja

Kuvaus

Ilmaston lämpeneminen on maailmanlaajuinen kriisi. Noin 80 prosenttia energiasta ja luonnonvaroista kulutetaan kaupungeissa. Kaupungit tekevät arkisessa työssään jatkuvasti ratkaisuja, joilla päästöjä voidaan joko vähentää tai lisätä.

Tampereen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin alueen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna ja loput 20 prosenttia kompensoidaan.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sen vaikutuksiin varautuminen ja sopeutuminen vaativat merkittävää toimintakulttuurin muutosta. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan yhteistyötä asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.

Tampereen kaupungin ilmastotoimenpiteet on koottu tähän Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaan. Kaupungin tehtävä on yrittää hillitä ilmaston lämpenemistä sekä suojata asukkaita ja yhteiskuntaa ilmastonmuutoksen haitallisilta vaikutuksilta. Kaupunki haluaa mahdollistaa ilmastokestävän elämäntavan jokaiselle tamperelaiselle.

Tampereen ilmastobudjetti yhdistää ilmastotyön kaupungin talousarvioon ja tilinpäätökseen. Sen avulla seurataan hiilineutraaliustavoitteen etenemistä ja ilmastotoimien riittävyyttä. Samalla hiilineutraaliustavoite konkretisoituu vuositasolla. Ilmastobudjetti tuottaa tietoa päätöksentekoon ja lisää läpinäkyvyyttä kuntalaisille.

Tampereen ilmastobudjetti koostuu kahdesta osasta:

  1. päästöbudjetista ja
  2. ilmastotoimien taloussuunnitelmasta.

Tavoite 2030

Ilmastopäästöt ovat vähentyneet 80 % prosenttia vuoteen 1990 verrattuna ja loput 20 prosenttia on kompensoitu. Keskeisimmät ilmastoriskit on tunnistettu ja niiden hillitsemiseksi tehdään toimia. Ilmastoriskien hallinta on integroitu osaksi kaupungin riskienhallinan ja varautumisen prosessia.