Hyppää sisältöön

Organisaatiot

51 toimenpiteen vastuuorganisaationa

Id
Toimenpide / Nimi
Toteutusvaihe
Tehtävät
Tietoja päivitetty
3.Asema­kaavoituksen ja tontin­luovutuksen ohjaus
Aikataulussa
Ei tehtäviä
vuosi sitten
4.Kaava- ja liikenne­suunnittelun kestävät hankinnat
Aikataulussa
Ei tehtäviä
vuosi sitten
6.Kestävät suunnittelu­kilpailut
Aikataulussa
Ei tehtäviä
vuosi sitten
15.Viheralueiden yhtenäisyys
Aikataulussa
Ei tehtäviä
vuosi sitten
18.Viheralueiden tuottamat eko­systeemi­palvelut
Aikataulussa
Ei tehtäviä
kuukausi sitten
20.Keskustan kehitys­hankkeiden hiili­jalan­jälki­laskelmat
Aikataulussa
Ei tehtäviä
kahdeksan kuukautta sitten
21.Tammelan energia­mallinnus
Valmis
Ei tehtäviä
kahdeksan kuukautta sitten
24.Keskustan täydennys­rakentamis­kohteiden markkinointi
Valmis
Ei tehtäviä
viisi kuukautta sitten
25.Älykkään ja kestävän rakentamisen edistäminen
Aikataulussa
Ei tehtäviä
vuosi sitten
28.Hiedanrannan energia­järjestelmä
Aikataulussa
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
29.Hiedanrannan rakentaminen kiertotalouden periaatteilla
Aikataulussa
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
31.Hiedanrantaan kestävää yritystoimintaa
Aikataulussa
Ei tehtäviä
vuosi sitten
70.Keskustan vähäpäästöinen vyöhyke
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
92.Liikkumisen ohjauksen toimen­pide­suunnitelma
Aikataulussa
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
112.Tontinluovutus ja hiilijalanjälki
Aikataulussa
Ei tehtäviä
24 päivää sitten
113.Asunto- ja maapolitiikan linjaukset
Valmis
Ei tehtäviä
24 päivää sitten
114.Pien­talo­rakentajien energia­tehokkuus
Valmis
Ei tehtäviä
24 päivää sitten
115.Nolla- ja plu­se­ner­gia­ra­ken­ta­mi­nen
Aikataulussa
1 tehtävää
23 päivää sitten
116.Täydennys­rakentaminen vauhtiin -viestintä­kampanja
Valmis
Ei tehtäviä
viisi kuukautta sitten
117.Tontti­haku­ohjelmointi
Valmis
Ei tehtäviä
24 päivää sitten
118.Rakennuskannan hiili­di­oksidi­päästöt
Aikataulussa
Ei tehtäviä
seitsemän kuukautta sitten
121.Koulu­kiinteistöjen energian­säästö­hankkeet
Aikataulussa
1 tehtävää
23 päivää sitten
122.Virtuaali­voima­laitokset
Aikataulussa
1 tehtävää
23 päivää sitten
126.Taloyhtiöiden ja asukkaiden energianeuvonta
Valmis
Ei tehtäviä
viisi kuukautta sitten
127.Avoin rakennus­tieto­kanta
Aikataulussa
Ei tehtäviä
vuosi sitten
128.Puurakentamisen edistäminen asemakaavassa
Aikataulussa
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
129.Puurakentamisen ohjeistus
Valmis
1 tehtävää
kaksi vuotta sitten
130.Puurakentamisen edistäminen
Valmis
Ei tehtäviä
seitsemän kuukautta sitten
132.Infran puurakentaminen
Aikataulussa
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
133.Täydennys­rakentaminen puusta
Aikataulussa
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
137.Maamassojen käyttö ja kierrätys
Aikataulussa
Ei tehtäviä
viisi kuukautta sitten
142.Uusio­materiaalien hyödyntäminen
Aikataulussa
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
158.Hajautetut energia­järjestelmät tontin­luovutuksessa
Aikataulussa
Ei tehtäviä
seitsemän kuukautta sitten
161.Öljystä uusiutuviin -toimintamalli
Valmis
Ei tehtäviä
vuosi sitten
171.Työmaiden jätehuolto
Aikataulussa
Ei tehtäviä
kahdeksan kuukautta sitten
180.Sanitaation ja ruuantuotannon kiertotalous
Aikataulussa
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
197.Merkittävimmät hankinnat
Aikataulussa
Ei tehtäviä
viisi kuukautta sitten
198.Hankinta­kriteerit
Aikataulussa
Ei tehtäviä
viisi kuukautta sitten
199.Hankinta­osaamisen kehittäminen
Aikataulussa
Ei tehtäviä
vuosi sitten
200.Ympäristö­kriteerit kil­pai­lu­tuk­sis­sa
Aikataulussa
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
201.Yhteistyö kestävissä hankinnoissa
Aikataulussa
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
209.Ekotukitoiminta
Aikataulussa
1 tehtävää
kaksi vuotta sitten
210.Kestävän kehityksen kampanjat
Aikataulussa
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
219.Hiilensidonta
Aikataulussa
Ei tehtäviä
23 päivää sitten
226.Luon­non­suo­je­le­luoh­jel­ma­koh­tei­den rauhoitus
Aikataulussa
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
227.Kestävä ympäristö­rakentaminen
Valmis
Ei tehtäviä
viisi kuukautta sitten
230.Viher- ja hule­vesi­alueiden hiilipäästöt
Aikataulussa
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
231.Ilmaston­muutokseen sopeutuminen
Aikataulussa
Ei tehtäviä
19 päivää sitten
234.Yhteistyö ilmaston­muutokseen sopeutumisessa
Aikataulussa
Ei tehtäviä
19 päivää sitten
235.Päästöjen kompensointi
Aikataulussa
Ei tehtäviä
seitsemän kuukautta sitten
236.Lentomatkojen kompensointi
Aikataulussa
Ei tehtäviä
yhdeksän kuukautta sitten