Hyppää sisältöön
Kuva: Kuva: Antti Lippo/Tampereen seutu

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Kaupunki on tehnyt yhteistyötä Tampereen kaupunkiseudun kanssa ympäristöministeriön rahoittamassa seudullisessa sopeutumisen hankkeessa. Pirkanmaan alueellisen ilmastonmuutokseen sopeutumisen pilotissa 2022–2023 tehtiin yhteistyötä mm. Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan liiton ja useiden muiden alueen toimijoiden kanssa. Kuntien ja maakuntien välistä yhteistyötä jatketaan olemalla mukana Hiilineutraali Suomen HINKU-verkostossa. Kaupunki oli mukana 2022 ELY-keskuksen ja Pirkanmaan liiton kanssa valtakunnallisessa KOKOSOPU-hankkeessa, jonka tavoitteena oli tuottaa kokonaisarviointi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta. Sopeutuminen vietiin osaksi Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaa sen päivityksessä 2022. Sopeutumisen näkökulmat ovat esillä tiekartan seuraavassa päivitysprosessissa 2023-2024. Kaupunki on mukana YK:n Making Cities Resilient (MCR) 2030 -verkostossa sekä EU:n Adaptation to Climate Change -missiossa. Ilmastoasiantuntijuusyhteistyötä on tehty mm. Murcian ja Guimaresin kanssa osana Covenant of Mayorsin Expert Missiota. Kaupunki on osallistunut EU:n sopeutumismission rahoitushakuihin yhdessä muiden missiokaupunkien kanssa sekä seurannut sopeutumisen rahoitushakumahdollisuuksia. Malmön kaupungin kanssa on tiivistetty yhteistyötä. Tampereelta osallistuttiin Kuntaliiton ilmastokoordinaattoreiden tapaamiseen ja jatketaan yhteistyötä vuoden aikana käynnistyneessä sopeutumisen mission suomalaisessa yhteistyöverkostossa, jossa on mukana kuntia ja alueita.

Virallinen kuvaus

Kehitetään seudullista ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Toimitaan aktiivisesti myös kansainvälisissä ilmastonmuutokseen sopeutumisen verkostoissa.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)
  • Kustannukset 2023-2030

    virkatyötä tai < 100 000 €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2029

Aikajänne

Jatkuva

Hillintä ja sopeutuminen

Tietoja päivitetty 27.12.2023