Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Vuonna 2022 valmistunut kantakaupungin lämpösaarekeilmiöselvitys ja pienvesi- ja vesistöselvitys sekä laadittu maanpeiteaineiston pohjalta muun muassa viherpeitteen ja läpäisemättömän maanpinnan analyysejä. Selvitysten keskeisiä tuloksia hyödynnetty kantakaupungin yleiskaavaluonnoksen (03/2023) laadinnassa. Kantakaupungin hulevesi- ja vesistötulvaselvitys valmistunut keväällä 2023. Vuoden 2023 aikana päivitetään analyysejä uuden maanpeiteaineiston pohjalta ja viedään tarvittavia selvitys- ja analyysituloksia yleiskaavaehdotukseen. Pienvesi- ja vesistöselvityksen jatkotyö käynnissä ja valmistuu syksyllä 2023. Kaupunkivihreän vaikutusta lämpösaarekeilmiöön käsitellyt lopputyö valmistunut 08/23. Kaupunki mukana ilmatieteenlaitoksen Tapsi-hankkeessa, jossa asennettu Tampeereelle ilmanlämpötilamittareita kesällä 2023. Selvitysten keskeisiä tuloksia hyödynnetään tekeillä olevassa kantakaupungin yleiskaavatyössä 2021-2025, jossa pääteemoina ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja viherympäristön kehittäminen.

Kuvaus

Tampereen kaupunki, erityisesti yleiskaavoitus ja Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö, ovat aloittaneet yhteistyön Ilmatieteenlaitoksen kanssa, erityisesti Thomas Kühnin ja Achim Drebsin kanssa. Kyse on TAPSI-hankkeesta (Tarkempaa Alueellista Palvelua Suomen Ilmastosta), joka alkoi vuonna 2023 ja yhteistyö jatkuu myös ainakin lähivuosina. Ainakin TAPSI-hankkeen alussa suurin hyöty Tampereen yleiskaavoitukselle hankkeesta on yleiskaavoituksen kaupunkivihreän kehittämisalueselvitystyöhön käytettävästä ja saadusta ilmanlämpötila-aineistosta. Achim Drebs kävi asentamassa Tampereen Vera Oy:n kanssa kesällä 2023 n. 20 ilmanlämpötilamittaria Tampereelle.

Tampereen ja erityisesti yleiskaavoituksen sisäisenä työnä on tehty ja tehdään valtuustokaudella 2021-2025 kaupunkivihreän kehittämisalueselvitystä, joka julkaistaan soveltuvin osin.

Atienza Yasmin teki opinnäytetyönsä, The Role of Urban Vegetation in Urban Heat Island (UHI) Mitigation and Outdoor Thermal Comfort Improvement : Case Study of Tampere, Finland -työnsä, kansainvälisessä International Erasmus Mundus Joint Master of Science Programme in Urban Climate and Sustainability -ohjelmassa. Molemmat työt on tarkoitettu ilmastonmuutoksen sopeutumistyöhön sekä kantakaupungin vaiheyleiskaavan - valtuustokausi 2021-2025 kaupunkivihreän kehittämisalue -kaavamerkintöjen muodostamisen tueksi.

Virallinen kuvaus

Tuotetaan tietoa ja ratkaisuja sopeutumisen huomioimisesta maankäytön suunnittelussa, mm. lämpösaarekeilmiö, tulvat, siniverkosto, latvuspeitteisyys ja alueellinen viherkerroin.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)

Lue lisää

  • Kustannukset 2023-2030

    0,1–1 milj. €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2025

Aikajänne

1.8.2021 → 31.5.2025

Hillintä ja sopeutuminen

Tietoja päivitetty 30.01.2024