Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Toimenpiteeseen liittyen on tehty kaksi selvitystä ja sopetusmisrakenteita on huomioitu muun muassa kantakaupungin yleiskaava 2040:ssa ja valtuustokauden 2021-2025 kantakaupungin vaiheyleiskaavassa on kartalla uutena kaupunkivihreän kehittämisalue -kaavamerkintöjä.

Kuvaus

Tampereen kaupungin kantakaupungin yleiskaavaa varten on laadittu ja laaditaan selvityksiä ilmastonmuutokseen sopeutumisesta yleiskaavan neljän teemakartan aihepiireihin liittyen. Ensimmäinen selvitys valmistui Sitowise Oy:n toimesta vuonna 2020, Vaikutusarvio ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja ilmastoriskien hallinnasta ja toinen, lämpösaarekeilmiöön keskittyvä myös Sitowisen toimesta valmistui, vuonna 2022. Kaavoissa pyritään laskemaan rakenteille ilmastonmuutokseen varautuminen ja esimerkiksi kantakaupungin yleiskaava 2040:n Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto -teemakartalla on lumen vastaanotto-, huomioon otettava huleveden hallinta-alue- sekä ohjeellinen alueellinen hulevesien viivytysallas-kaavamerkintöjä.

Virallinen kuvaus

Otetaan huomioon tilavaraukset ilmastonmuutoksen sopeutumisrakenteille kaavoihin: hulevedet, lumien varastointi, monikäyttöiset alueet ja vesivarastot.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)

Lue lisää

  • Kustannukset 2023-2030

    virkatyötä tai < 100 000 €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2029

Hillintä ja sopeutuminen

Tietoja päivitetty 23.01.2024