Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Kaupungissa on tehty jo pitkään toimenpiteitä esim. ilmastonmuutoksen aiheuttamien rankkasateiden hulevesien hallintaan uusilla rakentuvilla alueilla. Vuonna 2021 aloitettiin keskitetty ja koordinoitu sopeutumisen ohjaamisen työ. Kantakaupungin vaiheyleiskaavassa 2021–2025 ilmastonmuutokseen sopeutuminen on keskeisessä osassa. Uusi hulevesiohjelma, valuma-alueselvitys ja vesistötulvaselvitys valmistuivat toukokuussa 2023. Analyysi ilmastonmuutokselle haavoittuvimmista väestöryhmistä ja toiminnoista tehtiin syksyllä 2023 ja julkaistaan tammikuussa 2024. Haavoittuvuusanalyysin avulla sopeutumistoimia voidaan suunnitella, tarkentaa ja kohdistaa oikein. Ilmastoriskit on viety osaksi kaupungin riskienhallintaprosessia. llmastoriskien ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen huomiointi on lisääntynyt osana kaupungin strategian ja johtamisjärjestelmän mukaista toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa palvelualueilla ja konsernihallinnossa. Sopeutumisen suunnitelma (prosessikuvaus ja toimenpiteet) on laadittu vuonna 2022 mutta ei vielä julkaistu. Nyt se tuodaan osaksi vuoden 2024 aikana päivittyvää Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaa. Työtä sparrataan EU:n sopeutumismission tarjoamien asiantuntijoiden toimesta kevään 2024 aikana.

Virallinen kuvaus

Laaditaan vuonna 2022 ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimintamalli, jossa on tunnistettu keskeiset toimijat, heidän roolinsa ja kuinka sopeutumisen työtä kaupungilla edistetään. Tehdään sopeutumistoimia keskittyen kaupungin kannalta merkittävimpiin riskeihin ja riskialueisiin.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)
  • Kustannukset 2023-2030

    10–100 milj. €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2025

Aikajänne

Jatkuva

Hillintä ja sopeutuminen

Tietoja päivitetty 27.12.2023