Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Yhdessä tilaajaorganisaation kanssa toteutetaan sähköbussien reittisuunnittelua satujen asiantuntijalausuntojen pohjalta.

Aloitettu autonomisen liikkumisen testialueen tuotteistaminen "Smart city Testialue - kohti tason 4 automaattista liikkumista” EAKR-hankkeen avulla, jota rahoittaa Pirkanmaan Liitto .

STARDUST hankkeessa tehty dashboardeja avointa dataa hyödyntäen reittisuunnittelua varten.

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Kehitetään keinoja sähköbussien reittisuunnitteluun. Pilotissa todennetaan joukkoliikenteen reittien profiloinnin mahdollisuudet vähentää joukkoliikenteen kustannuksia ja päästöjä.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Tietoja päivitetty 22.03.2021