Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Valmis

Kuvaus

Yhdessä tilaajaorganisaation kanssa toteutetaan sähköbussien reittisuunnittelua saatujen asiantuntijalausuntojen pohjalta. Linjoilla 7 ja 8 nähdään saavutettavan paras hyöty sähköistämiselle.

Aloitettu autonomisen liikkumisen testialueen tuotteistaminen "Smart city Testialue - kohti tason 4 automaattista liikkumista” EAKR-hankkeen avulla, jota rahoittaa Pirkanmaan Liitto .

STARDUST hankkeessa tehty dashboardeja avointa dataa hyödyntäen reittisuunnittelua varten.

Virallinen kuvaus

Kehitetään keinoja sähköbussien reittisuunnitteluun. Pilotissa todennetaan joukkoliikenteen reittien profiloinnin mahdollisuudet vähentää joukkoliikenteen kustannuksia ja päästöjä.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2017 - 2021
Tietoja päivitetty 23.05.2022