Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Tapahtumien vastuullisuuskriteeristö on laadittu ja esitetty vuonna 2022 maankäyttöluvan hakijoille toimenpidesuosituksina. Vuonna 2023 toteutettiin tapahtumajärjestäjille maankäyttöluvan myöntämisen yhteydessä kysely, jossa kerättiin tietoa ympäristö- ja vastuullisuustoimenpiteistä lupaehdoissa. Vastauksia saatiin 19 tapahtumajärjestäjältä. Kyselyn vastauksia käytetään lupaehtojen uudistamisen pohjana. Lisäksi on tunnistettu tarve kartoittaa kaupungin hallinnoimien tapahtumapaikkojen vastuullisuutta ja koostaa ne helposti saavutettavaan muotoon ns. Tapahtumapaikkakorteiksi. Molempia toimenpiteitä on tarkoitus viedä eteenpäin vuoden 2024 aikana.

Kuvaus

Tapahtumien vastuullisuuskriteeristö on laadittu ja esitetty vuonna 2022 maankäyttöluvan hakijoille toimenpidesuosituksina. Tarkoitus on tuoda vastuullisuuskriteeristö kiinteämmin osaksi maankäyttölupaprosessia. Lisäksi on tunnistettu tarve kartoittaa kaupungin hallinnoimien tapahtumapaikkojen vastuullisuutta ja koostaa ne helposti saavutettavaan muotoon ns. Tapahtumapaikkakorteiksi.

Virallinen kuvaus

Edistetään vastuullisten tapahtumien järjestämistä kehittämällä tapahtumajärjestämisen ohjeistuksia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisiksi. Edistetään tapahtumakäytössä olevien alustojen ja alueiden hallinnointia uudistamalla tapahtuma-alueiden vuokrausperiaatteet kestävän kehityksen mukaiseksi. Toimenpiteet integroidaan osaksi elämystalouden kehitysohjelmaa.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)
  • Kustannukset 2023-2030

    virkatyötä tai < 100 000 €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2025

Hillintä ja sopeutuminen

Tietoja päivitetty 22.01.2024