Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Myöhässä

Tarkennus: Tapahtumien vastuullisuuskriteeristö on laadittu. Kriteeristö toimitetaan tapahtumajärjestäjille maankäyttöluvan yhteydessä. Vuoden 2023 aikana tapahtumajärjestäjien ohjeistuksia täydennetään ja viestintää aiheesta lisätään.

Kuvaus

Tapahtumien vastuullisuuskriteeristö on laadittu ja esitetty vuonna 2022 maankäyttöluvan hakijoille toimenpidesuosituksina. Vuonna 2023 osa suosituksista on suunniteltu muutettavan lupaehdoiksi, ja vuoden 2023 aikana saatujen kokemusten perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä tuleville vuosille.

Virallinen kuvaus

Edistetään vastuullisten tapahtumien järjestämistä kehittämällä tapahtumajärjestämisen ohjeistuksia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisiksi. Edistetään tapahtumakäytössä olevien alustojen ja alueiden hallinnointia uudistamalla tapahtuma-alueiden vuokrausperiaatteet kestävän kehityksen mukaiseksi. Toimenpiteet integroidaan osaksi elämystalouden kehitysohjelmaa.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)
  • Kustannukset 2023-2030

    virkatyötä tai < 100 000 €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2025

Hillintä ja sopeutuminen

Tietoja päivitetty 25.04.2023