Hyppää sisältöön

5.1.7Kaupungin kiinteistöjen jätehuolto

Eteneminen

 • Ei aloitettu

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Valmis

Aikataulussa

Kts. tehtävät-välilehti

Virallinen kuvaus

Kartoitetaan kaupungin omistamien kiinteistöjen jätesopimukset, jätetilat, lajittelukäytänteet, ohjeistus, puutteet ja tarpeet. Jätteiden lajittelumahdollisuuksia tehostetaan kaupungin omistamissa kiinteistöissä. Jätteiden erilliskeräystä laajennetaan kaupungin kiinteistöillä vähintään jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)
 • Kustannukset 2023-2030

  0,1–1 milj. €

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2023

  Tampereen Tilapalvelut: Kehitetään jätehuollon keräystapoja sekä kierrätettävyyden lisäämistä

  Toteuma 2023:

  Vuoden 2023 aikana saatiin Tampereen kaupungin kanssa sovittua linjaus niiden jätteiden osalta, joiden erilliskeräysvelvoiteraja ei täyty: Tampereen kaupunki linjasi, että jätteiden lajittelupäätökset tehdään kunkin kohteen kokonaisuuden perusteella: huomioon otetaan jäteastioille käytettävissä oleva tila, paloturvallisuus sekä kohteessa syntyvän jätteen määrän arvio. Lähde: Kierrätettävien jätteiden keräys Tampereen kaupungin kiinteistöissä -artikkeli

  Lisäksi vuoden 2023 aikana lisättiin ohjeistusta ja seurantaa jätteen keräyksen harventamisesta tai keskeyttämisestä kesäkuukausien osalta. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja Tredun kiinteistöissä keskeytettiin jätteiden keräys kesäkuukausien ajaksi. Kesäkuukausien aikana tiloissa ei ole normaalia toimintaa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Keskeyttämisellä jätehuollon kustannukset sekä raportoitu kg-määrä laskivat yhteensä 60 % (22 500 € ja 100 000 kg) verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2022. Myös ympäristö- ja turvallisuusnäkökulmasta tilanne parani, sillä jäteautojen turhaa ajoa kohteisiin saatiin vähennettyä merkittävästi.

  Pirkanmaan Jätehuollon kanssa on pilotoitu onnistuneesti jätteiden keräysvälin optimointia. Pilotista siirrytään laajempaan optimointiiin 2024 aikana.


  Toteuma 2022:

  Tilapalveluilla on käytössä Jätehuollon raportointi -ohjelma, joka on integroitu Pirkanmaan jätehuollon järjestelmään. Tietoja on hyödynnetty tehokkaasti jätehuollon kehittämisessä (mm. tiedottamisessa, puutteiden ja tarpeiden tunnistamisessa). Jätteiden lajittelumahdollisuuksia on parannettu vuoden 2022 aikana, mm. lisäämällä muovinkeräystä.


  Toteuma 2021:

  Pintasyväsäiliöiden sekä syväkeräyssäiliöiden määrää lisättiin kiinteistöissä, jolloin voidaan kerätä jätejakeita kohdennetummin, optimoida tyhjennysvälejä ja parantaa seurattavuutta. Kohdekierroksia tehtiin. Seurantatyökalun käyttöä kehitettiin.


  Toteuma 2020:
  Jätehuollon seurantatyökalu kehitetty 2020, kohdekierroksia jatketaan, joiden perusteella kohdekohtaisia jätehuoltoratkaisuja tehostetaan. Lisätty pintasyväsäiliöiden sekä syväkeräyssäiliöiden määrää kiinteistöissä, muutos vuonna 2020 yli 10%

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2025

Hillintä ja sopeutuminen

Toimenpidekokonaisuus

Tietoja päivitetty 25.01.2024