Hyppää sisältöön

5.1.7Kaupungin kiinteistöjen jätehuolto

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Tarkennus: Kts. tehtävät-välilehti

Virallinen kuvaus

Kartoitetaan kaupungin omistamien kiinteistöjen jätesopimukset, jätetilat, lajittelukäytänteet, ohjeistus, puutteet ja tarpeet. Jätteiden lajittelumahdollisuuksia tehostetaan kaupungin omistamissa kiinteistöissä. Jätteiden erilliskeräystä laajennetaan kaupungin kiinteistöillä vähintään jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)
 • Kustannukset 2023-2030

  0,1–1 milj. €

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2023

  Tampereen Tilapalvelut: Kehitetään jätehuollon keräystapoja sekä kierrätettävyyden lisäämistä

  Toteuma 2023:

  Vuoden 2023 aikana pyritään saamaan linjaukset niiden jätteiden osalta, joiden erilliskeräysvelvoiteraja ei täyty.

  Lisäksi vuoden 2023 aikana lisätään ohjeistusta ja seurantaa jätteen keräyksen harventamisesta tai keskeyttämisestä kesäkuukausien osalta.

  Jätteiden keräämisen keskeytyksestä on sovittu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa, kesäaikaiset poikkeukset huomioiden. Tiedotus hoidetaan kattavasti.

  Lisäksi Pirkanmaan Jätehuollon kanssa on käynnissä pilotti jätteiden keräyksen optimoinnin parantamiseksi ja raportoinnin luotettavuuden lisäämiseksi. Pilotissa seurataan tiiviisti jätehuollon optimaalista toteutumista 06/2023 asti. Tavoitteena on skaalata pilotin toimintamalli syksyllä. 


  Toteuma 2022:

  Tilapalveluilla on käytössä Jätehuollon raportointi -ohjelma, joka on integroitu Pirkanmaan jätehuollon järjestelmään. Tietoja on hyödynnetty tehokkaasti jätehuollon kehittämisessä (mm. tiedottamisessa, puutteiden ja tarpeiden tunnistamisessa). Jätteiden lajittelumahdollisuuksia on parannettu vuoden 2022 aikana, mm. lisäämällä muovinkeräystä.


  Toteuma 2021:

  Pintasyväsäiliöiden sekä syväkeräyssäiliöiden määrää lisättiin kiinteistöissä, jolloin voidaan kerätä jätejakeita kohdennetummin, optimoida tyhjennysvälejä ja parantaa seurattavuutta. Kohdekierroksia tehtiin. Seurantatyökalun käyttöä kehitettiin.


  Toteuma 2020:
  Jätehuollon seurantatyökalu kehitetty 2020, kohdekierroksia jatketaan, joiden perusteella kohdekohtaisia jätehuoltoratkaisuja tehostetaan. Lisätty pintasyväsäiliöiden sekä syväkeräyssäiliöiden määrää kiinteistöissä, muutos vuonna 2020 yli 10%

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2025

Hillintä ja sopeutuminen

Toimenpidekokonaisuus

Tietoja päivitetty 03.05.2023