Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Tarkennus: Pirkanmaan alueen jätehuoltomääräysten mukaan lähivuosina kaikilta vähintään 5 asunnon kiinteistöiltä täytyy löytyä pihasta lajitteluastiat biojätteelle, metallille, lasi-, kartonki- ja muovipakkauksille. Erilliskerättyjen jätteiden määrää seurataan vuosittain, ja sekajätteen koostumusta tutkitaan säännöllisesti.

Kuvaus

Hyötyvoimalaitoksen energiatehokkuutta voidaan parantaa varmistamalla, että poltettavan jätteen laatu on voimalaitokseen soveltuvaa. Erityisesti lasin, metallin ja biojätteen tehokkaalla erilliskeräyksellä parannetaan jätepolttoaineen lämpöarvoa. Syntypaikkalajittelulla nämä jätejakeet saadaan ohjattua materiaalina hyötykäyttöön.

Virallinen kuvaus

Parannetaan Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen energiatehokkuutta parantamalla poltettavan jätteen laatua lasin, metallin ja biojätteen lajittelua tehostamalla.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)
  • Kustannukset 2023-2030

    0,1–1 milj. €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2025

Aikajänne

Jatkuva

Hillintä ja sopeutuminen

Toimenpidekokonaisuus

Tietoja päivitetty 03.02.2023