Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden lentojen osalta kompensointitapaa muutettiin vuonna 2020 paremmin tarkoitukseen sopivaksi. Kompensointitapa ja kompensointikohde päätetään vuosittain.

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Kehitetään kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden lentomatkojen kompensointijärjestelmää paremmin tarkoitusta palvelevaksi. Lukioissa kehitetään oma päästökompensaatio lukiokoulutuksen matkoille. Kompensaatiolla tarkoitetaan oppilaiden osallistumista ilmastotempaukseen tai -kampanjaan tms.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2017 - 2021

Teema

Päästöjen kompensointi
Tietoja päivitetty 05.01.2022