Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Tarkennus: Puulajikokeen puita on istutettu ensimmäinen erä viime syksynä (20) soveltuviin paikkoihin, seuraava erä on tulossa tänä keväänä (21). Nämä ovat täydennysistutuksia, eivät poistuneiden puiden korvausistutuksia.

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Lisätään soveltuvien alueiden hiilen sidontaa esim. puuistutuksilla. Kaikkia avoimia alueita ei voida metsittää johtuen luonto-, maisema- ja kulttuuriarvoista. Kartoitetaan sopivia kohteita ja suunnitellaan istutukset.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Tietoja päivitetty 12.08.2021