Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Liityntäpysäköinnin suunnitelma tehty. Yhteyksiä parannettu esim. Tesomalla ja ratikkareitin varrella. 2024 kehitetään pyöräpysäköintiä runkolinjojen bussipysäkkien yhteydessä. Kehitettävää edelleen paljon esim. yksityisten palveluntarjoajien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja kaupunkihubien kehittämisessä.

Virallinen kuvaus

Sujuvoitetaan joukkoliikenteen solmupisteiden toimivuutta ja palvelutarjontaa, esim. kävely- ja pyöräily-yhteydet joukkoliikennepysäkeille, matkaterminaalit, opastetaulut, älysovellukset ja yhteistyö kaupallisten palveluntarjoajien kanssa. Tehdään liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma. Mahdollistetaan huolto- ja vuokrauspalveluiden ja muiden pyöräilyn palveluiden toteuttaminen esim. pyöräpysäköinnin yhteydessä ja liikenteen solmukohdissa.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)
  • Kustannukset 2023-2030

    virkatyötä tai < 100 000 €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2029

Hillintä ja sopeutuminen

Toimenpidekokonaisuus

Tietoja päivitetty 18.01.2024