Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Tredussa nyt aineistoja ja palveluita sekä linkkikokoelmia. Kirjastosta voi ottaa vanhat, poistetut kirjat. Kirjojen vaihtotori kesken. Sosiaali- ja terveyspalveluiden vammaispalveluiden asiakkaille myönnettäviä laitteita kierrätetään.

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Tavaroiden yhteiskäyttöä ja uudelleenkäyttöä lisäämällä tavoitellaan säästöjä hankinnoissa ja tehostetaan tavaroiden käyttöä. Esimerkkejä: Museoissa lisätään näyttelyrakenteiden uudelleenkäyttöä ja yhteiskäyttöä ja varastointia museoiden kesken. Työväenopistossa järjestetään oppimateriaalien kierrätystori syksyisin. Lukioissa kierrätetään oppikirjoja ym. sosiaalisen median kanavien avulla ja oppilaskunnan toimesta. Tampereen seudun ammattiopistossa Tredussa järjestetään pysyvä kirjojen vaihtotori. Kirjastot selvittävät kirjastoaineiston poistoprosessin ja avaavat sen yleisölle. Liikuntapalveluissa otetaan käyttöön tarpeistonhallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan vähentää päällekkäisiä hankintoja ja pidentää liikuntakaluston elinkaarta ja monikäyttöisyyttä.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)