Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Tarkennus: Sosiaali- ja terveyspalveluissa vähennetty paperisten asiakasdokumenttien syntymistä sekä välitetty tietoja entistä enemmän sähköisesti.

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Digitalisaation avulla pyritään vähentämään paperin käyttöä ja muiden materiaalien kulutusta. Toimistoissa lisätään tulostus- ym. laitteiden yhteiskäyttöä. Vältetään turhaa paperin tulostamista ja käytetään ympäristösertifioitua paperia. Sammutetaan tietokone ja näyttö, kun niitä ei käytetä. Käytetään sähköisiä kalentereita.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)