Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Yleiskaavan yleismääräys asemakaavoitettujen puistojen säilyttämisestä. Toteuttajana myös Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma. Keskustan kehittämisohjelmassa 2018-2030 ohjelmoitu keskustan viherympärisöhankkeet yhteistyössä viherympäristön suunnittelun kanssa. Viinikanlahden kilpailussa ja suunnittelussa tavotiteena erittäin merkittävä parannus ekologiseen viheryhteyteen.

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Vahvistetaan viheralueiden merkitystä viihtyisinä ulkoilu- ja virkistysreitistöinä sekä kävely-ympäristöinä varmistamalla kaavoituksessa verkostojen yhtenäisyys ja laatimalla yleisten alueiden laatuohjeet.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2017 - 2021

Teema

Viheralueiden vahvistaminen
Tietoja päivitetty 27.08.2021