Hyppää sisältöön

1.5.7Hiedanranta kestävän yritystoiminnan kehitysalustana

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Hiedanrannan ensimmäisen tontinluovutuskisan vaatimukset rakentamisvaiheen hiilipäästöjen vähentämisestä lisäävät näiden materiaalien ja ratkaisujen kysyntää, joka mahdollistaa hiilipäästöjä vähentämän tuottavan yritystoiminnan kehittymistä. Myös tontinluovutusvaatimuksissa olevat vaatimukset rakennuksen digitaalisuudesta tukee älykkään talotekniikan liiketoiminnan kehittymistä. Hiedanrannan yleisten alueiden (mm. kadut, torit ja puistot) rakentamisessa käytetään mahdollisimman vähän hiilipäästöjä tuottavia materiaaleja, joka myös mahdollistaa hiilipäästöjä vähentämän tuottavan yritystoiminnan kehittymistä.

Kuvaus

Reco-hankkeen vuosina 2022-2024 tutkii keinoja aktivoida kaupunkirakentamiseen liittyvien kestävien ja älykkäiden innovaatioiden käyttöä kaupungin rakentamisessa. Hanke on tehnyt aktiivista verkostojen luomista ja hankkeiden edistämistä kestävän rakentamisen toimijoiden keskuudessa.

Hiedanrannan Kehitys Oy tuottaa kestävää ja älykästä kaupunkiympäristöä. Yhtiö nostaa käytännön toteutukseen mm. merkittäviä hiilijalanjälkeä pienentäviä ratkaisuja. Ratkaisut haetaan siten, että ne ovat vaikutuksiltaan merkittäviä ja kuitenkin kustannusvaikutuksiltaan sisällytettävissä esim. ARA-tuotannon vaatimuksiin ja tuotavissa suoraan koko alueen toteutukseen. Tällöin saavutetaan merkittäviä askeleita hiilijalanjäljen pienentämisessä. Uusia yhteiskäyttöisyyttä lisääviä liiketoimintamalleja syntyy mm. pysäköintitalojen yhteiskäyttöautoista, vierailija-asunnoista yms.

Hiedanrannan Kehitys Oy käynnisti huhtikuussa toisen avoimen tontinluovutuskilpailun Pohjoiskortteleiden alueella. Kilpailu käytiin konseptikilpailuna, jonka tavoitteena oli kannustaa rakennuttajia esittämään kestävän ja hyvän asumisen keinoja, jotka ylittävät jo lähtökohtaisesti korkealle asetetut kriteerit Hiedanrannassa rakentamiselle.

Konseptikilpailun teemat liittyivät innovatiiviseen asumiseen, kiertotalouteen sekä rakennuksen energian kulutuksen ja päästöjen sekä rakentamisen päästöjen vähentämiseen. Yksi kilpailukohteista oli kohdistettu erityisasumishankkeelle. Kilpailussa oli tontteja tarjolla sekä vapaarahoitteiseen että kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Hiedanrannan Kehitys Oy:n voittajiksi valitsemat hankekonseptiehdotukset edustavat eri kilpailuteemoja ja keskenään erilaisia lähestymistapoja niihin.

Kiertotalous näkyy ratkaisuissa monessa mittakaavassa. Rakennushankkeissa kiertotaloutta toteutetaan aina kokonaisten betonielementtien uusiokäytöstä yhteistilojen laadukkaisiin kierrätyskalusteisiin sekä korttelitason yhteiskäyttöisiin tiloihin ja tavaroihin.

Energian kulutuksen ja päästöjen sekä rakentamisen päästöjen vähentämistä oli haettu esimerkiksi materiaalitehokkaasta pilari-laattarakenteesta, jota on vähemmän hyödynnetty asuinrakentamisessa. Keinovalikoimissa oli lisäksi hiilivarastona toimivia puisia rakennusosia ja jopa hiiltä sitovia uusia rakennustuotteita. Konseptiehdotusten päästövähennyskeinoissa näkyivät myös energian kulutusta vähentävät ratkaisut, oma energiantuotanto sekä passiivisten lämmönsäätelykeinojen potentiaalin hyödyntäminen.

Virallinen kuvaus

Hiedanranta toimii älykkään ja kestävän kaupunkirakentamisen kehitysalustana mahdollistaen vuoropuhelun, ratkaisujen kehittämisen ja uusien liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksien luonnin. Jokainen kehityshanke toimii oman budjettinsa pohjalta.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)
  • Kustannukset 2023-2030

    0,1–1 milj. €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2029

Hillintä ja sopeutuminen

Tietoja päivitetty 02.01.2024