Hyppää sisältöön

1.5.3Hiedanrannan energiajärjestelmä ja elinkaaren hiilijalanjälki

Kuva: Matalalämpöverkot mahdollistavat hukkalämpöjen talteenoton ja hyödyntämisen aiempaa laajemmassa mittakaavassa. Ne lisäävät alueellista energian kierrätystä ja vähentävät lämmityksen hiilidioksidipäästöjä.

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Toimenpiteen suunnittelu toteutettiin ENASU-hankkeen kautta. Suunnitteluvaihe tuli päätökseen vuoden 2023 aikana. Toimeenpano tapahtuu Tampereen Energian toimesta.

Kuvaus

Matalalämpöverkot mahdollistavat hukkalämpöjen talteenoton ja hyödyntämisen aiempaa laajemmassa mittakaavassa. Ne lisäävät alueellista energian kierrätystä ja vähentävät lämmityksen hiilidioksidipäästöjä. Tampereen Energia on tiedotteessaan 10.3.2022 ilmoittanut, että Hiedanrantaan on suunniteltu maailman mittakaavassa edistyksellinen kaukolämpöverkko, joka muuttaa kaupunginosan lämmitysratkaisun kerralla täysin hiilineutraaliksi.

Hiedanrannan energiajärjestelmää lähdettiin suunnittelemaan vuosien 2022-2023 aikana Energiatehokkaan alueen suunnittelu (ENASU) -hankkeen kautta. Hankkeessa selvitettiin, miten matalalämpöistä kaukolämpöverkkoa voidaan hyödyntää osana energiatehokasta kaupunkialuetta, luotiin ohjeet, jotka helpottavat matalalämpöverkkoa hyödyntävän alueen suunnittelua sekä edistettiin matalalämpöverkkojen rakentamista ja lämmityksen hiilidioksidipäästöjen vähenemistä.

Hanke oli osa Ympäristöministeriön Kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeet -avustusta. Kehityshanke toteutettiin 8/2022–9/2023. Toimeenpano tapahtui Tampereen Energian toimesta.

Virallinen kuvaus

Hiedanrantaan toteutetaan polttamattomaan energiantuotantoon perustuva energiajärjestelmä, joka mahdollistaa uusiutuvan energian paikallisen tuotannon ja hyödyntämisen. Avoimet kaksisuuntaiset energiaverkot muodostavat energiantuotannon ja kulutuksen tasaamisen alueen sisäisesti. Energiayhteisöjen ja alueen sisäisen energiamarkkinan edellytyksiä selvitetään ja edistetään.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)

Lue lisää

  • Kustannukset 2023-2030

    0,1–1 milj. €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2029

Hillintä ja sopeutuminen

Tietoja päivitetty 23.01.2024