Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Hiedanrannan Kehitys Oy:n ensimmäisessä tontinluovutuksessa asetut vaatimukset vähentävät talojen rakentamisvaiheen hiilipäästöjä yli 40 % ja noin 20 % vähemmän hiilipäästöjä käytönaikana (laskentajakso 50 v.). Rakennuttajien tulee myös raportoida miten hiilipäästövähennykset toteutuvat rakennushankkeissa. Tämä hiilipäästöjen vähentäminen ajatellaan olevan Hiedanrannan lähtötaso, jota tullaan pienentämään seuraavissa tontinluovutuksissa.

Kuvaus

Hiedanrannan Kehitys Oy on tekemiensä laskelmien ja selvitysten pohjalta laatinut tontinluovutusehdot, joita noudattamalla asuinrakentamisen hiilijalanjälkeä voidaan pienentää 40%. Hiedanrannan ensimmäisessä tontinluovutusmenettelyssä tontinluovutusehdot ovat käytössä. Hiedanrannan Kehitys Oy on valinnut ensimmäisten korttelialueiden toteuttajat, jotka sitoutuvat ehtoihin ja tulevat osoittamaan tavoitteen saavuttamisen. Kevään 2023 toisessa tontinluovutuskilpailussa perustasona oli samat hiilijalanjälkivaatimukset.

Virallinen kuvaus

Hiedanrannan Kehitys Oy laatii Hiedanrannan tontinluovutukseen markkinaehtoisesti toimivat ja jatkuvasti kehittyvät kestävyyskriteerit. Ensimmäisten kortteleiden hiilipäästöjen talonrakentamisen vähennystavoite vuoden 2021 tasoon nähden on 35 %.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)
  • Kustannukset 2023-2030

    0,1–1 milj. €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2025

Hillintä ja sopeutuminen

Tietoja päivitetty 02.01.2024