Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Ensimmäisen vaiheen valmistumisaika 12/2024. Ensimmäinen vaihe eli tietosisältöselvitys on valmistunut suunnitellussa aikataulussa. P2-vaihe eli toimintamallin toteutuksen aikataulu on n. 5/2023-12/2024. P2-vaihe hyväksytty EKI:n johtoryhmässä 26.4.2023, ICT -investointirahoitus 20 000€.

Virallinen kuvaus

Tehdään keskustan kehityshankkeet kokoava yhteiskuntataloudellinen vaikutusanalyysi keskustan hankkeista. Mallinnetaan rakentamisen ja käytönajan taloudelliset ja työllisyyteen liittyvät vaikutukset paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)
  • Kustannukset 2023-2030

    0,1–1 milj. €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2025

Aikajänne

1.9.2021 → 31.12.2024

Hillintä ja sopeutuminen

Toimenpidekokonaisuus

Tietoja päivitetty 11.01.2024