Toimet Skenaario: Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta

 • Toteutetaan
  Vaikutus
  Yhteensä 1990 - 2030
  -600,7
  kt CO2e
  Vuonna 2030
  -62,2
  kt CO2e/v

  Naistenlahti 3 -voimalaitos pystyy käyttämään myös biopolttoainetta, ja polttoainevalinta onkin keskeinen päästöjä vähentävä tekijä.

 • Toteutetaan
  Vaikutus
  Yhteensä 1990 - 2030
  -353,4
  kt CO2e
  Vuonna 2030
  -79,8
  kt CO2e/v
 • Toteutetaan
  Vaikutus
  Yhteensä 1990 - 2030
  -57,8
  kt CO2e
  Vuonna 2030
  -4,3
  kt CO2e/v

  Keskeisimmät kohderyhmät energianeuvonnalle ovat yli 20 vuotta vanhat kerrostalot sekä öljy- ja sähkölämmitteiset pientalot.

 • Toteutetaan
  Aurinkosähköjärjestelmien vuosituotanto vuonna 2030
  17 GWh
  Vaikutus
  Yhteensä 1990 - 2030
  -4,3
  kt CO2e
  Vuonna 2030
  -0,5
  kt CO2e/v

  Rakennusten katoille asennetaan aurinkosähkötuotantoa. 2016 tehdyn uusiutuvan energian kuntakatselmuksen mukaan käyttämätön kokonaispotentiaali rakennusten katoilla on 800-900 GWh (ei huomioi kaikkia rajoitteita).

 • Toteutetaan
  Vaikutus
  Yhteensä 1990 - 2030
  -70,6
  kt CO2e
  Vuonna 2030
  -12,9
  kt CO2e/v

  Yksityiset kiinteistöt vaihtavat öljylämmityksen maalämpöön. 95 % tarvittavasta lämmöstä tuotetaan COP 3:lla, loput on suorasähköä. Perustuu Juho Rinta-Rahkon arvioon Tampereen korjausrakentamisen ja energianeuvonnan potentiaalista. Öljylämmitystä jää jäljelle palvelurakennuksiin ja teollisuusrakennuksiin.

 • Toteutetaan
  Vaikutus
  Yhteensä 1990 - 2030
  -6,5
  kt CO2e
  Vuonna 2030
  -0,8
  kt CO2e/v

  Kaupungin kiinteistöt kuluttavat lähtötilanteessa öljyä 367 378 l/v eli n. 3 674 MWh eli 3,67 GWh. Öljyä korvataan näillä näkymin VILPeillä, joiden COP on noin 2,5, kun ne tuottavat kaiken tarvittavan lämmön. Bioöljyä on ajateltu pidettävän varalla, mutta sen osuus energiankulutuksesta on merkityksetön.

 • Toteutetaan
  Sähköntuotannon päästökertoimen muutos
  -61 g/kWh
  Vaikutus
  Yhteensä 1990 - 2030
  -541,3
  kt CO2e
  Vuonna 2030
  -90,8
  kt CO2e/v
 • Toteutetaan
  Vaikutus
  Yhteensä 1990 - 2030
  -1,8
  kt CO2e
  Vuonna 2030
  -0,1
  kt CO2e/v

  Kaupungin katuvalaistus muutetaan ledeiksi ja valojen älykäs ohjaus otetaan käyttöön vuoteen 2025 mennessä.

 • Toteutetaan
  Vaikutus
  Yhteensä 1990 - 2030
  -9,3
  kt CO2e
  Vuonna 2030
  -0,5
  kt CO2e/v

  Raitiotien ensimmäinen rakennusvaihe. Lisätietoa myös lähijunaliikenteestä.

 • Toteutetaan
  Vaikutus
  Yhteensä 1990 - 2030
  -4,3
  kt CO2e
  Vuonna 2030
  -0,4
  kt CO2e/v

  Raitiotien toinen rakennusvaihe. Ensimmäinen rakennusvaihe on toteutettava, jotta tämä olisi mielekäs.

 • Toteutetaan
  Vaikutus
  Yhteensä 1990 - 2030
  -1,2
  kt CO2e
  Vuonna 2030
  -0,8
  kt CO2e/v

  Raitiotien kolmas rakennusvaihe. Ensimmäinen ja toinen rakennusvaihe on toteutettava, jotta tämä olisi mielekäs.

 • Toteutetaan
  Vaikutus
  Yhteensä 1990 - 2030
  -10,8
  kt CO2e
  Vuonna 2030
  -2,2
  kt CO2e/v

  Kaupungin omat työkoneet siirtyvät lineaarisesti käyttämään uusiutuvaa dieseliä niin, että vuonna 2030 käytetään ainoastaan sitä.

 • Toteutetaan
  Vaikutus
  Yhteensä 1990 - 2030
  -22,0
  kt CO2e
  Vuonna 2030
  -5,0
  kt CO2e/v
Vertaillaan vuosia
Päästöt 2018
956 kt/v
Skenaario 2030
356 kt/v
Tavoite 2030
260 kt/v