Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Valmis

Ilmastokumppaanustoiminta lanseerattiin 9.9.2020 ja ilmastokumppanuus toimii.

Kuvaus

Käynnistettiin Ilmastokumppanuus-toimintamalli, jossa kaupunki kutsuu yrityksiä ja yhteisöjä toteuttamaan hiilineutraalin Tampereen tavoitetta yhteistyössä ja kullekin sopivin toimintatavoin.

Tampereen seudun ilmastokumppaniksi voi liittyä osoitteessa:

Sivustolta löytyvät nykyiset ilmastokumppanit ja heidän ilmastolupauksensa.

Tampereen seudun ilmastokumppanuusmallin tavoitteena on saada alueen yritykset ja yhteisöt mukaan tavoittelemaan hiilineutraalia Tamperetta yhteistyössä Kestävä Tampere 2030 -ohjelman kanssa. Ilmastokumppanuus on nimensä mukaisesti kumppanuutta; sen tarkoitus on hyödyttää molempia kumppanuussopimuksen osapuolia.

Ilmastokumppanit määrittelevät itse oman organisaationsa ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät ilmastoteot ja tavoitteet. Kumppanit voivat keskittyä haluamaansa kokonaisuuteen esim. energiansäästöön, energiatehokkuuteen, hankintojen ympäristömyötäisyyteen, jätteiden käsittelyyn tai henkilöstön sitouttamiseen.

Virallinen kuvaus

Käynnistetään Ilmastokumppanuus-toimintamalli, jossa kaupunki kutsuu yrityksiä ja yhteisöjä toteuttamaan hiilineutraalin Tampereen tavoitetta yhteistyössä ja kullekin sopivin toimintatavoin. Käynnistämisen jälkeen toimintaa jatketaan ja kehitetään.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)
  • Kustannukset 2023-2030

    0,1–1 milj. €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2025

Hillintä ja sopeutuminen

Tietoja päivitetty 11.11.2022