Hyppää sisältöön

5.6.4Selvitystyö ympäristökasvatuksesta ja ekososiaalisen sivistyksen tuominen osaksi koulujen arkea

Eteneminen

Valmis
  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Virallinen kuvaus

Perusopetus toteuttaa Hämeen ammattikorkeakoulun ja FUSILLI-projektin kanssa opinnäytetyön, jossa selvitetään ympäristökasvatuksen tilannetta ja määrää tamperelaisissa peruskouluissa. Tiedon pohjalta avataan ekososiaalisen sivistyksen termiä ja tuodaan sitä lähemmäs koulujen arkea. Lisätään opettajien ja rehtoreiden tietotaitoa ja tarjotaan konkreettisia toimintatapoja, joilla koulut voivat eri oppiaineissa ja omassa toimintakulttuurissaan toteuttaa omalla tavallaan ekososiaalisen sivistyksen tavoitteita.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)
  • Kustannukset 2023-2030

    virkatyötä tai < 100 000 €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2025

Aikajänne

30.6.2022

Hillintä ja sopeutuminen

Tietoja päivitetty 05.01.2024