Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Jätteiden kiinteistökohtaisen punnitustiedon keräämisen mahdollisuuksia selvitetään, ja punnitustekniikan kehittymistä seurataan.

Kuvaus

Voimassa oleva jätemaksutaksa perustuu astiatilavuuksiin ja tyhjennyskertoihin. Tyhjennetyn tilavuuden ja jäteastian täyttöasteen perusteella voidaan melko luotettavasti arvioida jätteen paino. Painoon perustuvan jätemaksun mahdollisuuksia ja punnitustekniikoita seurataan ja pilotoidaan.

Virallinen kuvaus

Selvitetään painoon perustuvan jätemaksulaskutuksen mahdollisuuksia ja tehdään soveltuvat toimenpiteet.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)
  • Kustannukset 2023-2030

    virkatyötä tai < 100 000 €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2029

Hillintä ja sopeutuminen

Toimenpidekokonaisuus

Tietoja päivitetty 08.02.2024